Hezbollah và các băng đảng ma túy Cartel của Mexico bị Hoa Kỳ trừng phạt

Ngày:17/10/2018  
 Zcomity  (17/10/2018): Vào hôm thứ Hai, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Jeff Sessions đã chỉ định nhóm Hezbollah và bốn nhóm tội phạm khác là mối đe dọa xuyên Quốc gia chính của tội phạm có tổ chức.

Các phiên nói rằng xóa bỏ Mara Salvatrucha và ba nhóm ma túy Cartel khác của Mexico là Sinaloa Cartel, Jalisco New Generation CartelGulf Cartel, sẽ là ưu tiên cho việc thi hành luật liên Bang Hoa Kỳ, ngang bằng với Hezbollah. một tổ chức khủng bố.
Ảnh: các băng đảng ma túy khết tiếng tại Mexico dược sắp xếp ngang hàng mức độ nguy hiểm như tổ chức khủng bố Hezbollah
Lực lượng đặc nhiệm này sẽ được dẫn dắt bao gồm các thành viên của chuyên trách về điều tra nguồn cung cấp tài chính Narco của Hezbollah, là một nhóm được thành lập vào tháng Giêng cũng bởi Bộ Tư pháp.

Nhóm này bao gồm các công tố viên Quốc tế giàu kinh nghiệm trong buôn bán ma tuý, khủng bố, tội phạm có tổ chức và rửa tiền có nhiệm vụ điều tra các cá nhân và mạng lưới hỗ trợ Hezbollah.


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com