Có vài thứ Chúng Ta Muốn nhưng lại chẳng làm gì

Ngày:27/10/2018  
Chúng ta muốn một thứ giống như tình yêu, nhưng chúng ta không muốn bỏ công sức để đạt được nó. Chúng ta muốn nắm tay nhau mà không nhìn vào mắt nhau, thích nói nửa đùa nửa thật thay vì nghiêm túc, chúng ta thích nghe những lời hứa đẹp đẽ nhưng không muốn thực hiện chúng, chúng ta muốn kỷ niệm tình yêu của mình nhưng không muốn bỏ công sức trong suốt 365 ngày yêu nhau. Chúng ta muốn hạnh phúc mãi mãi như truyện cổ tích nhưng không muốn bỏ ra sức lực để đạt được điều đó. Chúng ta muốn ai đó hiểu sâu về mình nhưng lại bám theo những thứ nông cạn. Chúng ta muốn có một chuyện tình đẹp nhưng không muốn tốn công.


Le Ngoc My
www.Zcomity.com