Các lực lượng Nga đến Pakistan để diễn tập quân sự chung lần thứ Ba

9:52 CH_ 24/10/2018  
Chủ đề có liên quan: