Bỉ chọn chiến cơ F-35 thay vì Eurofighter Typhoon để thay thế phi đội F16

tháng 10 23, 2018_ 23/10/2018  
Chủ đề có liên quan: