Xe phóng tên lửa K-7850 hiện đại của Nga gặp lỗi cơ khí trong lúc diễu hành Quân sự

Xuất bản ngày: Friday, September 7, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: