Vệ tinh chụp ảnh cơ sở Tên lửa mới của Iran trên Lãnh thổ Syria gần tổ hợp phòng không S-400 của Nga

tháng 9 05, 2018