Vệ tinh chụp ảnh cơ sở Tên lửa mới của Iran trên Lãnh thổ Syria gần tổ hợp phòng không S-400 của Nga

9:45 SA_ 05/09/2018  
Chủ đề có liên quan: