Quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch chi 1,8 tỷ Mỹ Kim cho đạn dược kích cỡ tầm trung

Chủ đề có liên quan: ,