Người Palestine tuyên bố Trump kẻ thù của họ

tháng 9 13, 2018