Nga: Iran có quyền "Tối thượng" để phát triển chương trình tên lửa của mình

Chủ đề có liên quan: ,