Nga: Hoa Kỳ đang đe dọa các quyền lãnh thổ của Syria

Chủ đề có liên quan: ,