Nga có thể sẽ phong tỏa không phận Syria để ngăn chặn chiến đấu cơ của Israel

Chủ đề có liên quan: , ,