Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Lockheed Martin có ý định chế tạo Chiến đấu cơ Lai giữa F-22 raptor và F-35

Thứ Tư, tháng 9 05, 2018