Iran: "Chúng ta phải chấm dứt các cuộc tấn công của Israel tại Syria"

Chủ đề có liên quan: ,