Hoa Kỳ xác nhận đã đóng cửa cơ quan PLO của Palestine

tháng 9 13, 2018