Hamas nổ lực xâm nhập lãnh thổ Israel bằng đường biển

tháng 9 02, 2018