Cao nguyên Golan sẽ còn ở lại mãi mãi với Israel

tháng 9 16, 2018