Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận bán Phi đạn Phòng thủ PAC-3 MSE cho Nam Hàn

12:55 CH_ 22/09/2018  
Chủ đề có liên quan: , ,