Trưởng bộ phận " Palestine Division" của Syria bị bắn chết tại nhà

Chủ đề có liên quan: