Tấn công nhằm vào Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ

tháng 8 22, 2018