Rod367 -Tnd79 Tử Chiến OneForAll - Zcomity

Ngày:02/08/2018  
 Zcomity  (02/08/2018): Mời Xem video Game Tanks VS Robots

Trong phần này là doạn clip ghi hình trận ác chiến giữa Rod367 liên minh với Tnd79 tử chiến với 2 thành viên nhóm Việt NamOneForAllZcomity com

Xem Video tử chiến tại tiền đồn: Rod367 bị giết ở phút thứ: 4:20' giây.
Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com