Nước Anh được báo cáo sẽ có kế hoạch phóng hệ thống định vị vệ tinh của riêng mình

Chủ đề có liên quan: ,