Neo Nazis kỷ niệm cái chết của Rudolf Hess ở Đức

tháng 8 21, 2018