Một đoạn Bê tông dài 200 mét đổ sập trên cầu tại ITALIA giết chết 30 người

Chủ đề có liên quan: