Đập Tam Hiệp có thể trở thành điều bất lợi lớn của Trung Quốc

Chủ đề có liên quan: ,