Tanks VS Robots: X312 bắn kỷ lục 3000 điểm

Ngày:01/08/2018  
Player Zcomity bắn mức điểm kỷ lục danh cho Robot X312 trong game Tank VS Robots. Lưu ý: Kỷ lục này có thể thay đổi nếu có người chơi nào khác bắn cao hơn số điểm trong video này.

Xem video bên dưới:Ngoài ra còn có số điểm cao kỷ lục khác không được ghi nhận bằng Video mà chỉ có kết quả: số điểm lên đến 3145 điểm
Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com