Singapore Sẽ sớm Công Bố Kế Hoạch Thay Thế Chiến cơ F16 Của Nước Này

tháng 7 10, 2018