Một trong những người trốn thoát khỏi trại giam Auschwitz của Phát Xít Đức đã qua đời

Xuất bản ngày: Thursday, July 26, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 comments: