Kho báu trị giá "100 tỷ bảng Anh" được phát hiện trong Lãnh hải Nam Hàn

tháng 7 19, 2018