Phần Mềm Triển Khai Thực Hiện Các Thuật Toán chuyển sang Mô Hình 3D / CAD / CAM Cho Nghành Công Nghiệp

Ngày:28/04/2018  

Tiến sĩ Wolfgang xin giới thiệu bộ phần mềm gồm 3 đĩa 3D giúp Triển Khai Thực Hiện Các Thuật Toán chuyển sang Mô Hình 3D / CAD / CAM Cho các Nghành Công Nghiệp bao gồm cả dựng phim kỹ xảo được Tiến Sĩ Wolfgang Tại Hoa Kỳ Phát Triển trong Nhiều Năm có tên là : 3D Software Library Implementing Algorithms

Mục tiêu của Chương trình này nhằm hỗ trợ Triển Khai Thực Hiện Các Thuật Toán chuyển sang Mô Hình 3D / CAD / CAM Cho các Nghành Công Nghiệp để có thể phát huy các khả năng sáng tạo và mạng lại Hiệu quả cho các nhà sản xuất và thiết Kế công nghiệp trên khắp thế giới.

Hãy Liên Hệ với Tiến Sĩ theo thông tin sau đây để  sở hữu bộ phần mềm này bao gồ các chỉ dẫn sử dụng dụng đính kèm trực tiếp từ Mr. Wolfgang Geiss theo địa chỉ thông tin bên dưới:
_____________

Please Information and Contact to Wolfgang Geiss 
Phone : USA (001) 423.676.1665 
Email : wolfgang_geiss@yahoo.com

Mr. WOLFGANG GEISS INFORMATION TECHNOLOGY. ENGINEER UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES &TECHNOLOGY KARLSRUHEGERMANY