Nhóm Neo-Nazis tập trung ở Đức để kỷ niệm sinh nhật của Hitler

tháng 4 22, 2018