Nga xem xét bán hệ thống phòng không S-300 tiên tiến cho Syria

Xuất bản ngày: Thursday, April 19, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: