Hình ảnh qua vệ tinh cho thấy thiệt hại lớn do cuộc không kích của phương Tây ở Syria

Xuất bản ngày: Wednesday, April 18, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: