Chỉ huy CENTCOM thăm Israel trong bối cảnh khu vực đang căng thẳng

tháng 4 25, 2018