15 thành viên Hamas bị bắt tại Bờ Tây khi đang hoạt động bí mật trong đêm

tháng 4 22, 2018