Tòa Bạch Ốc Tuyên Bố Lên Án Assad và Nga đã tấn công dân thường

tháng 3 10, 2018