Tòa Bạch Ốc Tuyên Bố Lên Án Assad và Nga đã tấn công dân thường

7:13 SA_ 10/03/2018  
Chủ đề có liên quan: ,