Quân Chính Phủ Syria Chiếm Ưu Thế Tại Một Số Thị Trấn Ở Đông Ghouta

tháng 3 11, 2018