Putin tuyên bố thế hệ vũ khí hạt nhân mới có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ

tháng 3 02, 2018