Putin tự hào về kho vũ khí mới 'bất khả chiến bại' được tin là vượt trội hơn các biện pháp phòng thủ của Hoa Kỳ

tháng 3 02, 2018_ 02/03/2018  
Chủ đề có liên quan: