Nhà vật lý học Stephen Hawking, người nổi tiếng vì những nghiên cứu về lỗ đen vừa qua đời ở tuổi 76

vào lúc: 7:20 SA_ 15/03/2018  
Chủ đề có liên quan: ,