Nhà vật lý học Stephen Hawking, người nổi tiếng vì những nghiên cứu về lỗ đen vừa qua đời ở tuổi 76

tháng 3 15, 2018