McCain Chỉ trích Donal Trump vì chúc mừng ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử dối trá.

Xuất bản ngày: Thursday, March 22, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 comments: