Kể từ 3/12/2012 Google adsense ngưng chức năng " AdSense for Feeds"

Ngày:04/03/2018  

Adsense For Feed là chức năng kiếm tiền trên các trang web chuyên lấy nội dung từ Nguồn cấp dữ liệu của một trang Web  thậm chí chứ năng lấy dữ liệu như tiêu đề hình ảnh và một đoạn trích ở những trang web khác về trang web của chủ nhân nó, kiếm tiền quảng cáo kiểu này vô tình có lợi  cho một số webmaster không làm gì mà vẫn có nội dung từ web người khác để kiếm tiền từ lượt views .

Chính vì điều này trở thành một thiệt thòi cho những người đưa tin thực sự họ bỏ ra nhiều công sức để viết tin và săn tin mới tốn kém tiền bạc công sức trong khi một số khác chỉ cần chèn một đoạn mã nguồn Feeds để copy phần lớn tài nguyên về trang của mình.
Tuy nhiên Hôm nay mình đã nhận được mail từ google về việc Google AdSense sẽ ngưng chức năng AdSense for feeds từ 3/12/2012. chi tiết Email có nội dung như sau.

_______
We’re contacting you because you’ve enabled AdSense for feeds in your AdSense account. After carefully evaluating the product, we’ve decided to retire AdSense for feeds. Starting December 3, 2012, we’ll discontinue serving ads via AdSense for feeds on RSS feeds and you’ll no longer see feed units in your My ads tab. To check if you’re currently generating any revenue from AdSense for feeds, visit your “Products” performance report and look for recent data for “AdSense for feeds”. Please note that reporting on your feed ad units will remain available following the product retirement. FeedBurner URLs powered by Google will continue to function, but will no longer serve ads. As a result, it won’t be necessary to redirect your subscribers to different URLs or to take any other action in your account. For more details please visit the AdSense Help Center. Rest assured, this upcoming change won't affect the availability of other AdSense products that you're currently using. We appreciate your understanding and thank you for your patience as we continue to develop new features and offerings within AdSense.

 Sincerely, The Google AdSense Team.

__________