Học Cách Làm SEO cho WEb Blog

Ngày:04/03/2018  
Một trang Web các bạn muốn SEO hiệu quả nó không những tùy thuộc vào số lượng từ khóa (tránh lạm dụng từ khóa nhé, nếu không muốn bị google phạt) chất lượng bài viết, mà các bạn còn phải Làm thế nào đó để website được tìm thấy trên google  là câu hỏi đầu tiên chúng ta có trong đầu, sau khi tìm hiểu chúng ta biết là để website được tìm thấy trên google chúng ta phải SEO. Khi mới bắt đầu tìm hiểu SEO thì tôi cũng như các bạn mới khác điều có nhiều câu hỏi trong đầu như: seo là gì, cần kiến thức gì để thành seoer, làm seo như thế nào, nên bắt đầu tìm hiểu seo từ đâu, cần công cụ gì….
Khi tìm hiểu được một thời gian thì lại phát sinh tiếp các câu hỏi: qui trình làm seo ra sao, cái nào làm trước, cái nào làm sau. Xác định và đánh giá từ khóa như thế nào, cách duy trì thứ hạng thế nào.

Bài viết này sẽ tổng hợp và sắp xếp các bài viết theo 1 thứ tự trong qui trình làm SEO. Để các bạn mới tìm hiểu có thể biết được các kiến thức Seo cơ bản để có thể seo từ khóa lên Top 1000 Google Việt Nam.