Giám đốc điều hành công nghệ sinh ra ở Israel có thể trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia tiếp theo của Hoa Kỳ

tháng 3 03, 2018