Giám đốc điều hành công nghệ sinh ra ở Israel có thể trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia tiếp theo của Hoa Kỳ

7:14 SA_ 03/03/2018  
Chủ đề có liên quan: ,