Croatia ký thỏa thuận mua Chiến đấu cơ F-16 đã qua sử dụng từ Israel

tháng 3 30, 2018