Căn cứ vào tuổi thọ của Tập cận Bình: Ông có thể sẽ giữ chức Chủ tịch Trung Quốc cho đến năm 2043

Ngày:15/03/2018  

 Zcomity (15/03/2018): Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ là Lãnh đạo tối cao của Trung Quốc trong suốt khoản cuộc đời còn lại của ông. Đây có thể ước tính khoảng 25 năm nữa. Điều này có nghĩa là thay vì giới hạn hạn nhiệm kỳ lãnh đạo 10 năm. Tập Cận Bình sẽ là Chủ tịch Trung Quốc trong suốt 30 năm. Điều này sẽ kéo dài nhiệm kỳ của ông cho đến tận năm 2043.


Thậm chí Nếu có công nghệ mới để kéo dài sự sống triệt để để thúc đẩy tuổi thọ, thì Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có thể kéo dài nhiệm kỳ thêm 10 năm nữa.
Ảnh Tập cận Bình
Trong các cuộc họp vào tháng 4 năm 1979, Tập Trọng Huân đã thuyết phục Đặng Tiểu Bình cho phép Quảng Đông tự đưa ra các quyết định về chính sách thương mại của đất nước và mời các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án trong các khu vực thử nghiệm dọc theo biên giới với Hồng Kông và Ma Cao và cảng Sán Đầu với một cộng đồng hải ngoại lớn . Về tên của các khu vực thử nghiệm, Đặng nói, "hãy gọi chúng là 'các Đặc Khu'. Ông Đặng nói thêm "Chính phủ Trung ương không có kinh phí, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn một số chính sách thuận lợi." ông Tập cận Huân khi đó đã đệ trình một đề xuất chính thức về việc thành lập các Đặc Khu, sau đó đổi tên thành các Đặc Khu Kinh Tế và vào tháng 7 năm 1979, trung ương đảng và Hội đồng Nhà nước đã thông qua việc tạo ra bốn Đặc khu kinh tế đầu tiên.

Năm 1981, Tập Cận Huân được bầu làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và đồng thời giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban pháp chế. Ông giám sát việc soạn thảo nhiều đạo luật. Tháng 9 năm 1982, ông được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Năm 1987, Đặng Tiểu Bình và  Trần Vân không hài lòng với khuynh hướng tự do của Hồ Dụ Băng, và kêu gọi một cuộc họp buộc Hồ Dụ Băng phải từ chức. Tập Cận Huân là người duy nhất bảo vệ ông Hồ Dụ Băng. Ông nghỉ hưu từ tháng tư năm 1988 và đã dành phần lớn thời gian nghỉ hưu ở Thẩm Quyến.


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com