Căn cứ vào tuổi thọ của Tập cận Bình: Ông có thể sẽ giữ chức Chủ tịch Trung Quốc cho đến năm 2043

Xuất bản ngày: Thursday, March 15, 2018  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 comments: