Các loại Phi đạn liên lục địa ICBM và Tên lửa siêu thanh tiên tiến sẽ đòi hỏi chế tạo loại vệ tinh mới để theo dõi nó liên tục

Ngày:15/03/2018  
 Zcomity  (15/03/2018):Trung tướng Samuel Greaves nói với hội nghị McAleese / Credit Suisse rằng vệ tinh sẽ sử dụng công nghệ trưởng thành và có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát khác để giúp giải quyết chi phí của họ.

Việc tăng cường sử dụng các biện pháp đối phó với các tên lửa đạn đạo thông thường - những phi đạn phát xạ ít hoặc ít hơn sẽ có nghĩa là nó cần được theo dõi liên tục trong khi đang bay. Đầu đạn hạt nhân và tên lửa siêu thanh sẽ có thể chuyển hướng đột ngột mà sẽ đòi hỏi việc giám sát phải liên tục trong quá trình bay.

Một hệ thống cảm biến không gian mới không thể được xây dựng với ngân sách hiện tại của MDA. Cần có nguồn kinh phí cho Không quân Hoa Kỳ.Nguyễn Hoàng Thế Anh