Trump thông báo rằng nguồn viện trợ của Mỹ sẽ chỉ để hỗ trợ cho các Quốc gia đồng Minh ủng hộ Hoa Kỳ

11:33 SA_ 05/02/2018  
Chủ đề có liên quan: ,