Tòa Bạch Ốc có kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ để gửi thông điệp tới Moscow

tháng 2 05, 2018_ 05/02/2018  
Chủ đề có liên quan: