Syria: máy bay tiêm kích của Nga bị Quân nổi dậy bắn hạ trên vùng trời Idlib

tháng 2 05, 2018_ 05/02/2018  
Chủ đề có liên quan: ,