Netanyahu nói rằng Israel sẽ "làm bất cứ điều gì cần thiết" để tự vệ trước các mối đe dọa đang gia tăng

tháng 2 05, 2018_ 05/02/2018  
Chủ đề có liên quan: ,